50 jaar vakantiespelen

Aanmelden

Het geven van het jubileumfeest kost geld, we betalen huur voor de locatie, de feesttent, de apparatuur, etc. De Stichting Vakantiespelen heeft speciaal voor deze reünie geld opzij gezet en wij hebben door middel van collectes, sponsoring en meefietsen met de Rabofietssponsortocht extra geld ingezameld. We zijn er echter nog niet helemaal, de begroting is nog niet rond. Daarom zijn wij genoodzaakt om een bijdrage te vragen voor het feest, de overnachting en de consumpties.
Mocht er na deze reünie nog geld overblijven dan zal dit ten goede komen aan de Stichting Vakantiespelen.